Eye movement desensitization and reprocessing pdf

Er is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit bij met name PTSS. Uit systematische reviews blijkt dat de eye movement desensitization and reproces

Er is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit bij met name PTSS. Uit systematische reviews blijkt dat de eye movement desensitization and reprocessing pdf van EMDR inmiddels voldoende vaststaat.

Er bestaan inmiddels 21 gecontroleerde onderzoeken naar de effectiviteit van EMDR. Dit maakt EMDR op dit moment de meest geëvalueerde behandeling op het gebied van psychisch trauma. EMDR, met imaginaire exposure, de ‘treatment of choice’ voor psychotrauma. EMDR één van de meest in aanmerking komende psychologische interventies bij PTSS. Onderzoek naar het nut van de oogbewegingen is in een recente overzichtsstudie eveneens bewezen. Om die reden staat EMDR voor de behandeling van PTSS in de categorie van therapieën met de hoogste effectiviteit. EMDR is gebaseerd op vele therapeutische technieken.

Ondanks uitgebreid onderzoek is het precieze werkingsmechanisme achter het “links-rechts-links” nog onbekend. AIP, een model dat bedacht is om de snelheid waarmee EMDR kan werken te verklaren. Kort gezegd komt dit model erop neer, dat psychische ziekten en klachten te maken hebben met oude ervaringen die een min of meer stereotype reactie blijven oproepen. Bij psychotrauma wordt ervan uitgegaan dat een cliënt als het ware ‘bevroren’ is in een traumatische situatie en reacties op die oude, traumatische situatie blijft herhalen, ook als dat niet meer nodig is. Bijvoorbeeld: iemand maakt een bombardement mee. Iedere keer dat hij of zij daarna een vliegtuig ziet overkomen, of een sirene hoort, of brandlucht ruikt, zal hij of zij reageren alsof er groot gevaar is, ook al weet de betrokkene op rationeel niveau heel goed dat dat niet het geval is.

Met EMDR blijkt het vaak mogelijk deze traumatische respons volledig te laten verdwijnen, zonder uitgebreide gesprekken en in relatief korte tijd. Een interessante theorie komt van Nicosia. In het limbische systeem is het de amygdala die als “schildwachter” alarm slaat, en daarna de functie ‘het bewustzijn van het gevaar’ overdraagt aan het septum, zodat de amygdala weer als schildwacht kan functioneren. Dit gebrek aan communicatie verhindert het ‘verwerken’ van traumatische informatie – de traumatische informatie blijft als het ware ‘hangen’.